Решение на Съда (десети състав) от 16 юни 2016 г.$