Дело T-580/14: Определение на Общия съд от 7 април 2016 г. — Aduanas y Servicios Fornesa/Комисия (Митнически съюз — Внос на захарен сироп, ароматизиран или с добавени оцветители, с произход от Андора — Измама — Последващо събиране на вносни мита — Искане за опрощаване на вносни мита — Член 239 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне)