Zadeva T-613/19: Sklep Splošnega sodišča z dne 2. septembra 2020 – ENIL Brussels Office in drugi/Komisija (Ničnostna tožba – ESRR – Operativni program „Rastoče regije“ – Prednostna os št. 5 (Regionalna socialna infrastruktura) – Subvencije v podporo deinstitucionalizaciji storitev za starejše osebe in invalidne osebe – Zavrnitev prekinitve razpisa za zbiranje predlogov na zahtevo organizacij za obrambo in zastopanje invalidnih oseb – Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva – Nedopustnost)