Věc T-613/19: Usnesení Tribunálu ze dne 2. září 2020 – ENIL Brussels Office a další v. Komise („Žaloba na neplatnost – EFRR – Operační program ‚Růst regionů‘ – Prioritní osa č. 5 (Oblastní sociální infrastruktura) – Grant na podporu deinstitucionalizace služeb pro dospělé a osoby se zdravotním postižením – Odmítnutí odvolat výzvu k předkládání návrhů na žádost organizací, jejichž cílem je ochrana a zastupování osob se zdravotním postižením – Akt, který nelze napadnout žalobou – Nepřípustnost“)