Решение (ОВППС) 2016/1071 на Съвета от 1 юли 2016 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна