Statsstøtte — Det Forenede Kongerige — Statsstøttesag SA.51284 (2018/NN) — Mulig statsstøtte til Nike Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde