Решение на Комисията от 16 декември 2020 година относно даване на указания на централния администратор на Дневника на Европейския съюз за трансакциите да въведе промени в националните таблици за разпределяне на Германия в Дневника на Европейския съюз за трансакциите 2021/C 115/02