Sag T-787/19: Sag anlagt den 13. november 2019 – The Sage Group m.fl. mod Kommissionen