Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1783 zo 4. augusta 2016, o podpise a uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Afganskou islamskou republikou o predĺžení platnosti dohody o štatúte policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) v mene Únie