Besluit (GBVB) 2016/1783 van de Raad van 4 augustus 2016 betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan betreffende de verlenging van de Overeenkomst betreffende de status van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)