Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1783 (2016. gada 4. augusts) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Afganistānas Islāma Republiku par to, lai pagarinātu Nolīgumu par Eiropas Savienības Policijas misijas Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) statusu