2016 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1783 dėl Europos Sąjungos ir Afganistano Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl susitarimo dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) statuso galiojimo pratęsimo pasirašymo ir sudarymo Sąjungos vardu