Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1783, annettu 4 päivänä elokuuta 2016, Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen Euroopan unionin Afganistanissa toteutettavan poliisioperaation (EUPOL Afganistan) asemaa koskevan sopimuksen jatkamisesta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä unionin puolesta