Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/1783, 4. august 2016, Euroopa Liidu ja Afganistani Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega pikendatakse Euroopa Liidu politseimissiooni Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN) staatust käsitlevat lepingut) liidu nimel allkirjastamise ja sõlmimise kohta