Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1783 af 4. august 2016 om undertegnelse og indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Afghanistan om forlængelse af aftalen om status for Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)