Дело T-296/15: Определение на Общия съд от 16 февруари 2016 г. — Industrias Químicas del Vallés/Комисия (Жалба за отмяна — Продукти за растителна защита — Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 — Съставяне на списък с вещества, които предстои да бъдат заменени — Включване на металаксила в този списък — Липса на лично засягане — Подзаконов акт, включващ мерки за изпълнение — Недопустимост)