Rådets forordning (EØF) nr. 4112/88 af 21. december 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 315/68 om fastsættelse af kvalitetsnormer for blomsterløg og - knolde