Sklep Sveta (SZVP) 2021/257 z dne 18. februarja 2021 v podporo akcijskemu načrtu iz Osla za izvajanje Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju iz leta 1997