Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/257 z 18. februára 2021, na podporu akčného plánu z Osla na vykonávanie Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997