Neuvoston päätös (YUTP) 2021/257, annettu 18 päivänä helmikuuta 2021, jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan vuoden 1997 yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevan Oslon toimintasuunnitelman tukemiseksi