Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/257, 18. veebruar 2021, millega toetatakse Oslo tegevuskava rakendamist, et viia ellu jalaväevastaste miinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta konventsioon