Заключение на генералния адвокат Warner представено на14 март 1979 г.