Kohtuasi C-208/16 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuni 2018. aasta otsus – Saksamaa Liitvabariik versus Dirk Andres (Heitkamp BauHolding GmbH pankrotihaldur), Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Saksamaa maksuõigusnormid, mis puudutavad kahjumi ülekandmist järgmistele maksustamisaastatele („saneerimisklausel“) — Otsus, millega abikava tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Vastuvõetavus — ELTL artikli 263 neljas lõik — Isiklikult puudutatud isik — ELTL artikli 107 lõige 1 — Mõiste „riigiabi“ — Valikulisuse tingimus — Võrdlusbaasi määratlemine — Faktiliste asjaolude õiguslik kvalifitseerimine)