Дело F-23/13: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 1 август 2016 г. — Mario Animali и др./Европейска комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити по други пенсионни схеми — Решение за признаване на бонус за осигурителен стаж, прието въз основа на новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Член 81 от Процедурния правилник — Явно неоснователна жалба)