Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9754 — KII/Infor) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 96/05