Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 85/1999 от 25 юни 1999 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП$