Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9917 — Liberty/Ascoval/Hayange) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 412/03