2013/167/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 3 april 2013 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor Mexico in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 1794) Voor de EER relevante tekst