2013/167/ES: 2013 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl Meksikos įrašo trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1794) Tekstas svarbus EEE