2013/167/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. április 3. ) a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Európai Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékében a Mexikóra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 1794. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg