TITJUR Решение на Съда от 12 февруари 1987 г. # Френска република срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 181/85. Франция/Комисия