Заключение на генералния адвокат Mancini представено на1 април 1987 г. # Jan Amesz и други срещу Комисия на Европейските общности. # Заличаване. # Дело 323/81. TITJUR Amesz и др./Комисия