Писмен въпрос E-001596/11 Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) до Комисията. Решение относно помощите за въгледобива