Sprawa C-212/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 43 WE i 56 WE — Swobodny przepływ kapitału — Akcje uprzywilejowane ( „golden shares” ) państwa portugalskiego w GALP Energia SGPS SA — Udział w zarządzaniu sprywatyzowaną spółką)