Zaak C-212/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 november 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 43 EG en 56 EG — Vrij verkeer van kapitaal — Preferente aandelen ( „golden shares” ) van Portugese Staat in GALP Energia SGPS SA — Interventie in bestuur van geprivatiseerde vennootschap)