Asia C-212/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.11.2011 — Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — EY 43 ja EY 56 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Portugalin valtion GALP Energia, SGPS SA -nimisessä yhtiössä omistamat etuoikeutetut osakkeet (nk. golden shares) — Puuttuminen yksityistetyn yhtiön johtamiseen)