Sag C-212/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. november 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — artikel 43 EF og 56 EF — frie kapitalbevægelser — præferenceaktier ( »golden shares« ) i GALP Energia SGPS SA ejet af den portugisiske stat — indgriben i driften af et privatiseret selskab)