Věc C-212/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. listopadu 2011 — Evropská komise v. Portugalská republika ( „Nesplnění povinnosti státem — Články 43 ES a 56 ES — Volný pohyb kapitálu — Zlaté akcie ( „golden shares“ ) portugalského státu ve společnosti GALP Energia, SGPS SA — Zásahy do řízení privatizované společnosti“ )