Обявление за заемане на длъжност РЕ/192/S — Директор (функционална група AD, степен 14) — Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС — Дирекция по граждански права и конституционни въпроси