Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/166 tat-8 ta' Frar 2016 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-importazzjoni ta' oġġetti tal-ikel li fihom il-weraq tal-betel (“Piper Betle”) mill-Indja u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 669/2009 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)