Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/166, annettu 8 päivänä helmikuuta 2016, betelköynnöksen lehtiä (Piper betle) sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden tuontiin Intiasta sovellettavista erityisehdoista ja täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 669/2009 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)