Регламент № 1019/2002 на Комисията от 31 юни 2002 година относно стандартите за търговия с маслиново масло