Решение на Съда (шести състав) от 19 октомври 1995 г.