Решение на Съда (пети състав) от 14 ноември 1996 г.