Решение на Съвета от 18 май 1987 година относно разпределението на възможностите за улов на треска в зоната на Шпицберген и остров Беар, както и в участък 3М, така както е дефиниран в Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) PROPCELEX