TITJUR McCarren Решение на Съда от 26 юни 1979 г. # Pigs and Bacon Commission срещу Mc Carren and Company Limited. # Искане за преюдициално заключение: High Court - Ирландия. # Дело 177/78.