Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta komission ehdotusta asetukseksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta (D025828/03 – 2013/2598(RPS))