Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o tranzit určitých vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny (D025828/03 – 2013/2598(RPS))