Решение на Комисията от 2 февруари 2005 година за определяне на периода, след който ваксинацията срещу бяс се счита с неизтекъл срок (нотифицирано под номер С(2005) 190)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX