Uredba Komisije (ES) št. 2491/98 z dne 18. novembra 1998 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov